Tag: Payment

เคล็ดลับการเลือกใช้ Payment Gateway ในแอพมือถือ

ถ้าเราจะสร้าง App ขึ้นมาแล้วให้ลูกค้าจ่ายเงิน เช่นซื้อสินค้า ซื้อบริการ ซื้อ Content จะมี Payment Gateway แบบไหนให้เราใช้ได้บ้าง หรือมีเงื่อนไขข้อกำหนดอย่างไร

Read more