Tag: สตาร์ทอัพ

Startup ของคุณ เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนักประดิษฐ์หรือเปล่า?

สิ่งที่น่าสนใจของนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์เทคโนโลยีของไทยก็คือ การลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาโดยไม่ได้คิดถึงว่า มันจะเอาไปขายใคร? เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่? ใครต้องการมัน? หรือเพื่อสนองตอบความต้องการของตัวเองเท่านั้น

Read more